Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 75 - 14. funkční období
15. 5. 2023

ZZ - tisk 75.pdf PDF (374.07 kB)

Tisková zpráva k semináři o svobodě vyjadřování
5. 5. 2023

V Senátu o svobodě slova Seminář o svobodě vyjadřování a o hrozbách, které se vůči ní objevují, proběhne pod názvem Svoboda projevu i po projevu v Senátu Parlamentu ČR. Garantem semináře je nezávislá senátorka Daniela Kovářová. Seminář původně schválil a svou záštitu mu udělil senátní Ústavně právní výbor, ale ten své dřívější usnesení 3. 5. 2023 revokoval a svou původní záštitu připravovanému semináři odňal. Podkladem pro zrušení záštity byly kádrové posudky jednotlivých panelistů, které si nechal vypracovat předseda výboru. Argumentem pětice senátorů, kteří se takto nově usnesli, bylo, že - dříve už přitom schválená - sestava panelistů údajně není dostatečně vyvážená. V jakém smyslu by měla být vyváženější, na jednání výboru nezaznělo. „Začínat debatu o svobodě vyjadřování požadavkem, aby některým pozvaným nebylo umožněno se vyjádřit, nepovažuji za šťastné, ale musím to vzít na vědomí. Tato nepříjemnost ale nic nemění na faktu, že seminář se tak, jak byl naplánován a původně schválen, uskuteční, a to po mou garancí,“ komentuje vývoj kolem semináře senátorka Kovářová. Zrušení záštity výboru je také důvodem, že dosud není stanovena místnost, ve které seminář proběhne. To - a všechny další náležitosti - bude ještě oznámeno." 4. května 2023

Zpravodajská zpráva k Výroční zprávě Veřejného ochránce práv za rok 2022
5. 5. 2023

Zpravodajská zpráva k Výroční zprávě Veřejného ochránce práv za rok 2022.pdf PDF (231.77 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
27. 4. 2023

ST 70 ZZ Daniela Kovářová.pdf PDF (231.77 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
30. 3. 2023

30. 3. 2023
ZZ D. Kovářová ST 62.pdf PDF (406.17 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
8. 3. 2023

8. 3. 2023
Vystoupení k ST 42 na plénu dne 8. 3. 2023.pdf PDF (116.88 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
10. 1. 2023

ZZ N 017_14 Daniela Kovářová.pdf PDF (413.92 kB)
JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová