Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 262 – 14. funkční období Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek za rok 2023
4. 6. 2024

Z - tisk 262.pdf PDF (196.45 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 247 – 14. funkční období Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2023
4. 6. 2024

ZZ D. Kovářová ST 247 UOHS.pdf PDF (195.79 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 246 – 14. funkční období
11. 4. 2024

ZZ ST 246 D. Kovářová VOP.pdf PDF (229.55 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 241 – 14. funkční období
10. 4. 2024

ZZ ST 241 D. Kovářová UOOU.pdf PDF (193.1 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 245 – 14. funkční období
10. 4. 2024

ZZ D. Kovářová ST 245 NKU.pdf PDF (240.64 kB)

Zpravodajské zprávy k zákonu o pojištění motorových vozidel.
10. 1. 2024

ZZ D. Kovářová ST 209.pdf PDF (226.45 kB)
ZZ D. Kovářová ST 210.pdf PDF (192.09 kB)

Patchworkové rodiny - trendy a souvislosti.
13. 12. 2023

Patchwork-web.pdf PDF (1.49 MB)

Zpravodajská zpráva k zákonu o matrikách
30. 11. 2023

ZZ D. Kovářová ST 181.pdf PDF (257.95 kB)

Zpravodajská zpráva k zákonu u rejstříku trestů
29. 11. 2023

ZZ ST 170 Daniela Kovářová.pdf PDF (377.35 kB)

Zpravodajská zpráva k petici za ochranu lidského života od početí.
29. 9. 2023

ST 70 ZZ Daniela Kovářová.pdf PDF (231.77 kB)

Mladí lidé a virtuální doba
23. 9. 2023

Mladí lidé a virtuální doba (1).pdf PDF (380.37 kB)

Mladí lidé a virtuální doba
20. 9. 2023

Alarmující stav mentálních dispozic mladé generace ohrožené módními společenskými trendy, sociálními médii, mobilními telefony a pobytem v náhradní virtuální realitě.
Mladí lidé a virtuální doba.pdf PDF (380.37 kB)

Zpravodajská zpráva k návrhu na zřízení dětského ombudsmana.
7. 8. 2023

ZZ Dětský VOP Daniela Kovářová.pdf PDF (418.47 kB)

Sborník vystoupení a příspěvků ze semináře Svoboda projevu a po projevu
6. 8. 2023

Sborník vystoupení a příspěvků ze semináře Svoboda projevu a po projevu, který proběhl v Senátě 23.5.2023 pod mou záštitou
Svoboda projevu-web.pdf PDF (1016.8 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 130 – 14. funkční období a můj pozměňovací návrh
27. 7. 2023

ZZ ST 130 Daniela Kovářová.pdf PDF (424.67 kB)
Pozměňovací návrh - spotřební daň.pdf PDF (92.21 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 101 - výroční zpráva NKÚ za rok 2022
25. 6. 2023

ZZ D. Kovářová ST 101.pdf PDF (248.05 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 114 - zrušení obsolentních předpisů
22. 6. 2023

ZZ - ST 114.pdf PDF (377.57 kB)

Zpravodajská zpráva k senátnímu tisku 75 - 14. funkční období
15. 5. 2023

ZZ - tisk 75.pdf PDF (374.07 kB)

Tisková zpráva k semináři o svobodě vyjadřování
5. 5. 2023

V Senátu o svobodě slova Seminář o svobodě vyjadřování a o hrozbách, které se vůči ní objevují, proběhne pod názvem Svoboda projevu i po projevu v Senátu Parlamentu ČR. Garantem semináře je nezávislá senátorka Daniela Kovářová. Seminář původně schválil a svou záštitu mu udělil senátní Ústavně právní výbor, ale ten své dřívější usnesení 3. 5. 2023 revokoval a svou původní záštitu připravovanému semináři odňal. Podkladem pro zrušení záštity byly kádrové posudky jednotlivých panelistů, které si nechal vypracovat předseda výboru. Argumentem pětice senátorů, kteří se takto nově usnesli, bylo, že - dříve už přitom schválená - sestava panelistů údajně není dostatečně vyvážená. V jakém smyslu by měla být vyváženější, na jednání výboru nezaznělo. „Začínat debatu o svobodě vyjadřování požadavkem, aby některým pozvaným nebylo umožněno se vyjádřit, nepovažuji za šťastné, ale musím to vzít na vědomí. Tato nepříjemnost ale nic nemění na faktu, že seminář se tak, jak byl naplánován a původně schválen, uskuteční, a to po mou garancí,“ komentuje vývoj kolem semináře senátorka Kovářová. Zrušení záštity výboru je také důvodem, že dosud není stanovena místnost, ve které seminář proběhne. To - a všechny další náležitosti - bude ještě oznámeno." 4. května 2023
Svoboda projevu-web.pdf PDF (1016.8 kB)

Zpravodajská zpráva k Výroční zprávě Veřejného ochránce práv za rok 2022
5. 5. 2023

Zpravodajská zpráva k Výroční zprávě Veřejného ochránce práv za rok 2022.pdf PDF (231.77 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
27. 4. 2023

ST 70 ZZ Daniela Kovářová.pdf PDF (231.77 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
30. 3. 2023

30. 3. 2023
ZZ D. Kovářová ST 62.pdf PDF (406.17 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
8. 3. 2023

8. 3. 2023
Vystoupení k ST 42 na plénu dne 8. 3. 2023.pdf PDF (116.88 kB)

Zpracování zpravodajských zpráv k zákonům
10. 1. 2023

ZZ N 017_14 Daniela Kovářová.pdf PDF (413.92 kB)
JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová