Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
1. 6. 2023

1. 6. 2023 - 12. schůze Senátu - 2. jednací den 9:00 - 15:00
ST 91 Proti Nesouhlasím s indexováním mandatorních nákladů. - Schváleno
ST 84 Proti Typická organizační a operativní záležitost, která nemá být řešena zákonem. - Schváleno
ST 89 Proti Práskání a udávání nechci podporovat, stane se nástrojem msty a šikany. - Schváleno
ST 90 Proti Obrácení důkazního břemene je procesní zločin, nechci podporovat udávání. - Schváleno
ST 70 Pro Beru na vědomí výroční zprávu. - Schváleno
ST 83 Pro Zrušení zbytečného zákona. - Schváleno
ST 69 Beru na vědomí výroční zprávu VOP. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
31. 5. 2023

31. 5. 2023 - 12. schůze Senátu - 10:00 - 20:40
ST 69 Pro Beru na vědomí zprávu o činnosti úřadu. - Schváleno
ST 85 Proti Nesouhlasím s novou státem placenou pozicí státního tajemníka. - Schváleno
ST 86 Zdržela jsem se Nesouhlasím s fixací mandatorních výdajů. Vláda má stále poměřovat své priority. S fixací všech nákladů můžeme rovnou zrušit volby. - Schváleno
Usnesení ve věci českého lékaře Zdržela jsem se Takovou věcí se nemá Senát zabývat. - Přikázáno zahraničnímu výbotru
Usnesení k přípravě summitu NATO ve Vilniusu Proti Nebezpečné politikum zhoršující mezinárodní vztahy, navíc jsme podklad obdrželi teprve včera v noci. - Schváleno
ST 87 Zdržela jsem se Jde jen o změnu pojmosloví, nechci s tím mít nic společného. - Schváleno
ST 88 Proti Spletení několika materií v jednom zákoně, sociální nouze má být řešena jinak. - Schváleno
ST 94 Proti Čistě technické a organizační opatření; takové věci nemají být řešeny zákonem. - Schváleno
ST N 29/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 31/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 35/14 a N 36/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST 41 Proti Zpráva je neúplná a manipulativní, zasloužila by přepracovat. - Schváleno
ST 99 Pro Stát nemá vydělávat na svých občanech. Odpuštění příslušenství pojistného při jeho úhradě by mělo být standardem. - Schváleno
ST 56 Proti Bujení regulace a administrativy kvůli pojmům, jimž nikdo nerozumí, nechci podporovat. - Schváleno
ST N 15/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST 93 Proti Nesouhlasím s vyvádění státních struktur mimo standardní kontrolu státu. - Schváleno
ST 100 Pro Stát nemá vydělávat na svých občanech. Odpuštění příslušenství daně po jejím zaplacení by mělo být standardem. - Schváleno
ST N 32/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 33/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 34/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
31. 5. 2023

31. 5. 2023 - 12. schůze Senátu - 10. 00 - 20:40 Zbylé body 22.-28. budou projednány ve čtvrtek 1. 6. 2023
ST K 37/14 Proti Členské státy nepřenesly na EU záležitosti spojené s obranou. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
10. 5. 2023

10. 5. 2023 - 11. schůze Senátu, 10:00 - 20:20
Senátní tisk (ST) Proti Nesouhlasím s exportem našich standardů a s vnucováním našich regulací slabším zemím. - Schváleno
ST 49 Pro Standardní mezinárodní smlouva se zemí, s níž jsme dosud neměli pravidelné přímé letecké spojení. - Schváleno
ST 50 Pro Standardní mezinárodní smlouva se zemí, s níž jsme dosud neměli pravidelné přímé letecké spojení. - Schváleno
ST 76 Pro U peněz daňových poplatníků je třeba držet rozhodování co nejdál od různých zájmových skupin. - Schváleno
ST 77 Proti Čistě exekutivní záležitost, zákon na řešení problematiky nepotřebujeme. - Schváleno
ST 57 Proti Rovné podmínky ve sportu jsou iluze; nesouhlasím s pojetím dopingu s retroaktivním odnímáním vítězství. - Schváleno
ST 74 Proti Návrh je legislativní zmetek, zhoršuje hospodářskou soutěž a zvyšuje byrokratickou zátěž. Návrh neprošel. Při hlasování o pozměňovacích návrzích jsem podpořila jen zvýšení limitů. - Schváleno s pozměňovacími návrhy.
ST 73 Proti Nesrozumitelný a nerealizovatelný zákon. - Schváleno
ST 71 + 72 Zdržela jsem se Chybí definice veřejného zájmu na ochraně přírody, zákon řeší jen technikálie. - Schváleno
ST 78 Proti Další nekvalitní regulace, která prodraží náklady a zvedne ceny. - Schváleno s pozměňovacími návrhy
Usnesení k Tchaj-Wanu Zdržela jsem se Musíme si vybrat, koho uznáváme za reprezentanta Číny, zda vládu v Taipei, nebo vládu v Pekingu. - Schváleno
ST 41, 56 a N 15/14 Budou projednány příště

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
19. 4. 2023

19. 4. 2023 - 10. schůze Senátu, 10:00 - 17:00
ST 270 Pro I když změna neřeší nepřehlednost komunálních voleb, alespoň odstraňuje drobnou nejasnost. - Neschváleno
ST 64 Proti Zbytečný zákon; výkladové nejasnosti již vyřešila praxe. - Schváleno
ST 65 Proti Normy na jedno použití zaplevelují právní řád. - Schváleno
ST 43 Proti Pokrytecké a nesplnitelné podmínky, které druhá strana akceptuje, jen aby zabránila horším obchodním podmínkám. - Schváleno
ST 44 Proti Příklad nesmyslné práce Bruselu plný nesrozumitelných formulací. - Schváleno
Usnesení k ÚSTR Proti Moc zákonodárná se nemá montovat do moci výkonné a řešit spory uvnitř jednotlivých institucí; to musí zřizovatel. - Schváleno
ST 47 Pro Beru na vědomí informaci. - Schváleno
Usnesení k iniciativě "Važme si hrdinů": Pro Podpořila jsem z úcty k mrtvým, byť nejde jen o pietu, ale i o dnešní politickou demonstraci formou opožděného vedení minulých válek. - Schváleno.

Skládám účty – první pololetí 2022/2023
8. 4. 2023

Prvního dubna 2023 to bylo přesně půl roku, co jste mě zvolili senátorkou. Od mého zvolení 1. října 2022 mi posíláte desítky dopisů, emailů a zpráv všeho druhu, v nichž mi píšete své názory, doporučení, náměty, ale taky se mě ptáte, spíláte mi a děkujete. S velmi rozličnými podněty mě navštěvujete i v mé senátorské kanceláři. Zde první statistika, s čím vším se na mě obracíte. Všechny podněty beru hodně vážně a čerpám z nich poznatky pro svou práci, abych vás mohla zastupovat co nejlépe: Děkuji vám. Normální Daniela 8. 4. 2023
Říjen až prosinec 2022 - žádost o odbornou radu a pomoc: 89
Říjen až prosinec 2022 - občanské a odborné podněty a lobbing: 356
Říjen až prosinec 2022 - připomínky k mé práci: 32
Říjen až prosinec 2022 - ocenění a poděkování: 71
Leden 2023 - žádost o odbornou radu a pomoc: 24
Leden 2023 - občanské a odborné podněty a lobbing: 56
Leden 2023 - připomínky k mé práci: 4
Leden 2023 - ocenění a poděkování: 22
Únor 2023 - dotazy a žádosti o radu a pomoc: 17
Únor 2023 - občanské a odborné podněty a lobbing: 110
Únor 2023 - připomínky k mé práci: 0
Únor 2023 - ocenění a poděkování: 10
Březen 2023 - dotazy a žádosti o radu a pomoc: 25
Březen 2023 - občanské a odborné podněty a lobbing: 92
Březen 2023 - připomínky k mé práci: 4
Březen 2023 - ocenění a poděkování: 23

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
30. 3. 2023

30. 3. 2023 - 9. schůze Senátu 10: 00 - 17:20 - Tisky 270 a 47 byly vyřazeny a budou projednány na příštím zasedání pléna Senátu.
ST 63 Proti K vyšetřování "údajných zločinů" bych se ještě přiklonila, ale v Nigeru probíhá latentní občanská válka, do které bychom se neměli plést, a to ani na přání Francie. - Schváleno.
ST 60 Pro Užitečná změna napravující dlouhodobý nedostatek občanského soudního řádu. - Schváleno.
ST 67 Pro Beru na vědomí zprávu o proběhlé aktivitě, byť mám výhrady vůči obsahu a závěrech Evropské rady. - Schváleno (vzato na vědomí).
ST N 18/14 a N 19/14 Pro Skeptická pozice vlády je sice minimální, ale odpovídající reakcí na snahu změnit český systém dělby moci v systém ombudsmanský. - Schváleno.
ST N 17/14 Pro Tak citlivou národní oblast, jakou je rodinné právo, nelze měnit nařízením EU. - Schváleno kritické usnesení.
ST 61 Proti Zbytečná formalistická změna narušující svobodný vztah mezi dvěma smluvními stranami. - Schváleno.
ST 35 Pro Navazovat dvoustranné vztahy dvou suverénních subjektů je základem lidské společnosti. - Schváleno.

Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátu hlasovala
8. 3. 2023

8. schůze Senátu - 10:00 - 21:08
ST 59 Zdržela jsem se Z mnoha důvodů; ten hlavní: lidé by pochopili, že se musí šetřit, ale to by stát musel začít u sebe, a ne u nich. - Schváleno
ST 58 Pro Je neudržitelné, aby prostředky z kapes daňových poplatníků dostávali i ti, kteří sociální pomoc nepotřebují. - Schváleno
Usnesení k účasti ruských a běloruských sportovců na MOV Zdržela jsem se Jiné válčící země nevylučujeme; embarga k pádům režimů nevedou; i za totality naši sportovci zemi reprezentovaly; o účasti mají rozhodovat kluby. - Schváleno
ST 45 Zdržela jsem se Mám problém se zřízením profesní komory pozměňovacím návrhem. - Schváleno
ST N 011/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 012/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 013/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 020/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 42 Pro Vzala jsem zprávu na vědomí a myslím si o tom své - viz mé kritické vystoupení. - Schváleno
ST 1/14 Proti Komise zaujímá tvrdý postoj k neposlušným státům, ale sama se vlastními normami neřídí. - Schváleno

Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátu hlasovala
15. 2. 2023

ST 46 Zdržela jsem se Protože jsme se nedověděli, jak vládní delegace hájila životní zájmy české ekonomiky. - Schváleno
ST 38 Zdržela jsem se Můj způsob vyjádření, kterým se distancuji od povinného automatického přijímání unijních implementací - Schváleno
ST 39 Proti Chci ekonomiku svobodnou, nikoli svázanou regulacemi šikanou. Touto cestou se uimplementujeme až k řízené zaostávající socialistické ekonomice - Zákon neschválen a vrácen Sněmovně
ST N 10/14 Proti Podporuji negativní postoj vlády, nicméně jde o důsledek dříve za naší pasivní účasti přijatých eurodokumentů - Schváleno kriticke usnesení.
ST 40 Zdržela jsem se Obsah a hranice pojmu „teroristický obsah“ není nikde definován a bude zneužíván - Schváleno.
ST 37 Proti Zákon povede ke zvýšení nákladů obchodníků, což zaplatí zákazník. Pod záminkou boje s podnebím už nebojujeme jen s CO2, ale i s dalšími užitečnými plyny - Schváleno.
ST 36 Pro Ačkoliv nesouhlasím s celkovou restrikcí této komodity, jde o drobnou změnu týkající se jediného produktu - Schváleno.
ST N 7/14 Proti Tisíci prvý pokus eurohujerů zase jednou něco normálně fungujícího uregulovat - Schváleno
ST 277 Pro Jediná účelná obrana proti sílícímu tlaku na povinné bezhotovostní platby - Návrh byl zamítnut nejtěsnější většinou jednoho hlasu.
ST 291 Zdržela jsem se Zákony na jedno použití se nemají přijímat. Erár tak získá další páku bojkotovat liniové stavby a státní investice - Schváleno.

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
25. 1. 2023

Tisk 33 Proti Sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisk 34 Proti Trestné jednání definováno šířeji než v našem trestním zákoníku, sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisky N 210/13 a K 211/13 Proti Azbest je zlo, jeho vymýcení je dobro; otázka zní, za jakou cenu a s jakým úspěchem - Schváleno.
Tisk N 4/14 Proti Jde o zpřísnění podmínek pro čestné obchodníky uvnitř EU, zatímco ti nelegální na Brusel kašlou - Schváleno.
Tisk N 213/13 Zdržela jsem se Chuť uregulovat se k úplnému štěstí je zřejmě nevyléčitelná - Schváleno.
Tisk 31 Pro Jde o důkladnější dohled nad institucí, která neměla nikdy vzniknout - Schváleno usnesení, vráceno Sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Tisk 250 Pro Obsáhlá zpráva o činnosti, kterou už jsme měli projednat dávno - Schváleno.
Tisk 27 Tajná volba Souhlas s novým ústavním soudcem doc. Svatoněm.
Tisk 29 Tajná volba Schváleni všichni kandidáti.

Skládám své pravidelné účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
11. 1. 2023

5. schůze Senátu
Tisk 25 Proti Česko předává pravomoc mezinárodní organizaci a navíc zbrklý způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 26 Zdržela jsem se Není třeba prodlužovat mimořádnou ochranu, protože máme nastaveny standardní mechanismy, na které bylo dost času už dávno najet
Tisk 28 Zdržela jsem se Nemohu zvednout ruku pro podporu směrnice o obnovitelných zdrojích a o energetické náročnosti budov, přinese to další zdražení ve jménu boje s podnebím
Tisk 32 Proti Vůbec nejde o energetickou soběstačnost, ale o sebevražedný boj s klimatem, a zrychlený způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 291 Zdržela jsem se Nemáme přijímat speciální zákony s celoplošnou působností jen kvůli problémům jedné obce
Tisk 991 Proti Zřizování komisí není řešením, proto jsem navrhla usnesení, aby vláda urychleně připravila privatizaci České pošty
Tisk J 209/13 Proti Zbytečná eurobuzerace, není třeba řešit lékařskou prevenci na centrální byrokratické úrovni

4. schůze Senátu
14. 12. 2021

Na dnešním zasedání Senátu jsem hlasovala takto:
Tisk 17 Pro Nepotřebujeme nové drahé úřady)
Tisk 19 Zdržela jsem se Zákon ležel roky ve Sněmovně, může tam ležet dál
Tisk 20 Pro Byla jsem proti EET, protože zavedla presumpci viny, zvyšovala podnikatelské náklady a způsobila zánik mnoha živnostníků
Tisk 21 Zdržela jsem se Nejsem členkou žádného klubu
Tisk 22 Pro Datové schránky mají zůstat dobrovolné
Tisk 23 Zdržela jsem se Indexování fixních plateb výší inflace je proinflační a způsobuje začarovaný kruh
Tisk 24 Zdržela jsem se Gruzie je vysoce problematický a nestabilní stát, jehož přijetí za člena EU nepodporuji
Tisk N 184/13 Proti Kritický přístup vlády k návrhu evropského nařízení není dostatečný; ČR má mít vlastní představu a tu prosazovat
Tisky N 204/13, N 205/13, N 206/13: Proti ČR si má ponechat operativní samostatnost v krizových situacích
Tisk N 207/13 Proti EU překročila svou pravomoc, zasahuje do výlučné sféry členských států a zneužívá právní základ, je v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality
Tisk N 208/13 Proti Povyšujeme se nad země, které chtějí jít v našich civilizačních stopách, čímž jim nepomáháme, ale ubližujeme
Tisk K 203/13 Proti Kysličník uhličitý nijak nesouvisí s životním prostředím, jen s nábožensky fanatickým bojem s podnebím
Usnesení ke genocidě Zdržela jsem se hladomor nesouvisel primárně s Ukrajinou, ale s bojem sovětských komunistů proti „kulakům“, třeba i na Kubáni či v Povolží, nenechme si vnutit dnešní tendenční výklad historie

JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová