Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
29. 5. 2024

24. schůze - 29. 5. 2024 jednání bylo od 10:00 do 22:05
ST 257 Proti (nesouhlasím se změnou podmínek, o tento postoj mě žádali i zubaři z mého senátního obvodu) Schváleno (ze 72 přítomných senátorů hlasovalo 65 pro, proti 2).
ST J 127/14 Proti (zbytečná regulace, kterou nám nemá nařizovat EU) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1).
ST 249 Pro (beru na vědomí zprávu o konání akce a podporuji doprovodné usnesení výboru) Schváleno (z 67 přítomných senátorů hlasovalo 51 pro, proti 0).
ST 228 Proti (jsem proti regulaci dopingu, ať se dospělý člověk dopuje, čím chce) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 52 pro, proti 1).
ST 260 Proti (hloupý zákon zavádějící zbytečný svátek) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 3).
ST 251 Proti (nebezpečný trend kriminalizace soukromého života, který rozkolísá stávající judikaturu) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1).
ST 252 Proti (zbytečné administrativní změny, jimiž jen bytokraté dokazují svou užitečnost) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 1).
ST 253 Proti (důrazně nesouhlasím se zavedením hromadných žalob, proto neguju i doprovodnou legislativu) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 56 pro, proti 2).
ST 254 Proti (cizorodý institut špatně implementující evropské právo) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 1).
ST 255 Proti (špatné rozhodnutí Evropského výboru pro sociální politiku, které popírá smysl zákona) Schváleno (z 64 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1).
ST 259 Proti (exekutivní záležitost, která má být řešena vyhláškou) Schváleno (z 65 přítomných senátorů hlasovalo 54 pro, proti 1).
ST 256 Proti (takto zásadní rozpočtová změna nemá být navrhována poslaneckým návrhem samotného ministra) Schváleno (z 68 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1).
ST 227 Pro (nadbytečná, ale neškodná smlouva) Schváleno (z 72 přítomných senátorů hlasovalo 64 pro, proti 0).
ST 258 Proti (byrokratická komplikace omezující podnikání) Schváleno (z 74 přítomných senátorů hlasovalo 65 pro, proti 1).
ST 233 Pro (standardní mezinárodní smlouva s vyváženými právy a povinnostmi na obou stranách) Schváleno (z 73 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 0).
ST 232 Pro (standardní smlouva, kterou už ČR realizuje) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 61 pro, proti 0).
ST 263 Proti (zpřísnění regulace omezující vlastnictví) Schváleno (z 73 přítomných senátorů hlasovalo 60 pro, proti 1).
ST 264 Proti (byrokratické povinnosti haváriím nezabrání, prevenci i odstraňování následků řeší už současná úprava) Schváleno (z 67 přítomných senátorů hlasovalo 36 pro, proti 3).
ST K 130/14: Pro (podporuji kritickou pozici vlády i doprovodné usnesení) Schváleno (z 71 přítomných senátorů hlasovalo 50 pro, proti 0).
ST 241 Pro (bereme na vědomí výroční zprávu) Schváleno (z 00 přítomných senátorů hlasovalo 00 pro, proti 0).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala: pokračování
29. 5. 2024

24. schůze - 29. 5. 2024 jednání bylo od 10:00 do 22:05
Usnesení k záplavovým zónám Proti (porušení dělby moci, jde o exekutivní otázky) Schváleno (z 69 přítomných senátorů hlasovalo 57 pro, proti 1).
Usnesení k Tchaj-wanu: Proti (srozumitelnou oficiální politikou CR a spojenců je politika jedné Číny) Schváleno (z 60 přítomných senátorů hlasovalo 53 pro, proti 1).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala
17. 4. 2024

23. schůze - 17. 4. 2024 jednání bylo od 10:00 do 20.05
ST č. 240 Pro (Beru zprávu na vědomí.) Schváleno (ze 76 přítomných senátorů hlasovalo 64 pro, proti 0)
ST č. 235 Proti (Zbytečně velký náklad, který ztíží život úředníkům a občanům nepřinese výrazný efekt.) Schváleno (z 76 přítomných senátorů 61 pro, proti 1)
ST č. 238 Proti (Stát má sám stavět byty, nemá podporovat soukromé subjekty, a ovlivňovat tak míru jejich rizika.) Schváleno (z 75 přítomných senátorů 41 pro, proti 9)
ST č. N 101/14 Pro (Podporuji kritické usnesení.) Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 58 pro, proti 0)
ST č. 214 Pro (Standardní mezinárodní smlouva.) Schváleno (z 73 přítomných senátorů 59 pro, proti 0)
ST č. 236 Proti (Nesouhlasím se zaplevelováním právního řádu ano s koncepcí ochrany spotřebitele; preferuji rovné smluvní vztahy) Schváleno (z 00 přítomných senátorů 00 pro, proti 0)
ST č. 237 Pro (Pro odpuštění dluhů zvedám ruku naposled; dluhy se mají platit.) Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 66 pro, proti 0)
ST č. N 132/14 Pro (Podporuji kritické usnesení k návrhu.) Schváleno (ze 71 přítomných senátorů 53 pro, proti 0)
ST č. 204 Pro (Se skřípěním zubů souhlasím, byť změna zdraží dovoz a omezí chudší země, aby se vlastní cestou zbavily chudoby) Schváleno (z 63 přítomných senátorů 49 pro, proti 0)
ST č. 205 Proti (Zpráva je zavádějící a nezohledňuje dopad na občany.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 53 pro, proti 1)
Balíček k chemickým látkám Proti (Byrokratické opatření zvyšující administrativní náklady bez vyčíslení dopadu na soukromé subjekty.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 51 pro, proti 1)
ST č. K 98/14 Pro (Podporuji kritické usnesení i zdrženlivou vládní pozici.) Schváleno (z 61 přítomných senátorů 55 pro, proti 0)
ST č. K 113/14 Pro (Podporuji kritické usnesení i odmítavou vládní pozici) Schváleno (z 62 přítomných senátorů 58 pro, proti 0)
ST č. 226 Proti (Jediné možné vyjádření nesouhlasu s brutálním znásilňováním českého právního řádu) Schváleno (ze 70 přítomných senátorů 54 pro, proti 3)
ST č. 229 Pro (Velké státní výdaje nelze vynakládat na soukromé projekty bez podpory místní veřejnosti) Schváleno (z 70 přítomných senátorů 59 pro, proti 0)
Usnesení o doručování senátních tisků Pro (Podporuji zjednodušení vnitrostátní agendy.) Schváleno (z 68 přítomných senátorů 54 pro, proti 0)
Usnesení Bělorusko Zdržela jsem se (Podobná usnesení nezlepší život ani jednoho Bělorusa.) Schváleno (ze 60 přítomných senátorů 59 pro, proti 0)
Usnesení Ujgurská oblast Zdržela jsem se (Proč nám vadí chování Číny k Ujgurům, ale ne ke křesťanům? Nemáme zasahovat cizím zemím do toho, jak s kým zacházejí. To bychom museli přijmout stovky podobných usnesení.) Schváleno (ze 64 přítomných senátorů 60 pro, proti 0)
Usnesení k anticiganismu Proti (Nesouhlasím s usnesením, které má vymýtit předsudky a opravovat jazyk.) Schváleno (z 63 přítomných senátorů 37 pro, proti 4)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
7. 3. 2024

22. schůze - pokračování - 7. 3. 2024 jednání bylo od 9:00 do 10:30
ST 222 Proti (nesouhlasím se zneužívání výjimek legislativního procesu kvůli formalitě). Schváleno (ze 53 přítomných senátorů pro 50, proti 1).
Prodloužení lhůty Pro (čekáme na vyjádření komise). Schváleno (ze 55 přítomných senátorů pro 50, proti 0).
ST 229 Pro (soukromá investice má probíhat standardním způsobem). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 51, proti 0).
ST 221 Proti (nesouhlasím s porušováním standardních legislativních pravidel). Schváleno (ze 58 přítomných senátorů pro 51, proti 1).
Balíček k právům cestujících Pro (podporuji odmítavou vládní pozici i kritické usnesení). Schváleno (ze 54 přítomných senátorů pro 52, proti 0).
ST K 104/14 Pro (beru na vědomí). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 46, proti 0).
ST 225 Pro (bereme na vědomí zprávu). Schváleno (ze 57 přítomných senátorů pro 46, proti 0).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
6. 3. 2024

22. schůze senátu - 6. března 2024 zasedání trvalo od 10:00 do 21:20, schůze byla přerušena do 7. března 2024 do 9:00
ST 223 Pro (beru na vědomí zprávu). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů pro 73, proti 0).
ST 218 Proti (žádná větší buzerace praní špinavých peněz nezabrání). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 62, proti 1).
ST 219 Proti (nový zákon považuji za zbytečné zaplevelování právního řádu). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 63, proti 1).
ST 220 Proti (zbytečná nová legislativa). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 61, proti 1).
ST 185 Pro (zůstává zachován požadavek vysokého kvora, což omezuje ziskovost úvěrů). Schváleno (ze 71 přítomných senátorů pro 58, proti 0).
ST 186 Pro (standardní mezinárodní smlouva s vyváženými pravý a povinnostmi). Schváleno (ze 70 přítomných senátorů pro 56, proti 0).
ST 200 Pro (nejde o podstatnou změnu obsahu). Schváleno (ze 68 přítomných senátorů pro 56, proti 0).
ST 217 Proti (původní zákon byl vyhovující). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 66, proti 1).
ST 216 Proti (definičním posunem dojde ke zbytečným změnám). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 64, proti 1).
ST 194 Pro (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 64, proti 0).
ST 169 Proti (protiústavní zkrácení mandátů). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 1).
ST 175 Zdržela jsem se (zákon má být jednoduchý a já jsem jako senátorka podjatá). Schváleno (ze 75 přítomných senátorů pro 68, proti 1).
ST 176 Zdržela jsem se (jako senátorka jsem podjatá). Schváleno (z 68 přítomných senátorů pro 35, proti 2).
ST 54 Pro (petici bereme na vědomí). Schváleno (ze 76 přítomných senátorů pro 69, proti 0).
Balíček proti převaděčství Pro (podporuji kritickou vládní pozici i navržené usnesení). Schváleno (ze 68 přítomných senátorů pro 59, proti 0).
ST N 114/14 Pro (podporuji kritickou vládní pozici i navržené usnesení). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů pro 43, proti 0).
ST 224 Proti (nepodporuji větší nezávislost státních zástupců). Schváleno (ze 70 přítomných senátorů pro 61, proti 2).
ST 215 Proti (emisní povolenky nemají existovat). Schváleno (ze 67 přítomných senátorů pro 59, proti 1).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes hlasovala
24. 1. 2024

21. schůze senátu - 24. 1. 2024 zasedání trvalo od 10:00 do 23:00 hodin
Bod 1. Pro (beru na vědomí zprávu). Ze 74 přítomných senátorů 67 pro, proti 0. Schváleno.
ST 212 Zdržela jsem se (Morální důvody chápu, ale odpovědný stát by řešil situaci odškodněním) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 0. Schváleno.
ST 209 Pro (s povzdechem a formálními výhradami akceptuji implementaci směrnice EU) Ze 73 přítomných senátorů pro 64, proti 0. Schváleno.
ST 210 Pro (s povzdechem a formálními výhradami akceptuji změny navazující na předcházející tisk) Ze 74 přítomných senátorů pro 66, proti 0. Schváleno.
ST N 89/14 Pro (podporuji odmítavou vládní pozici k návrhu nesmyslné směrnice) Ze 73 přítomných senátorů pro 62, proti 0. Schváleno.
ST N 90/14 Pro (podporuji odmítavou vládní pozici k návrhu nesmyslné směrnice) Ze 72 přítomných senátorů pro 58, proti 0. Schváleno.
ST 166 Zdržela jsem se (Pro souhlas nemám dost záruk, nemáme vracet lidi do zemí s právem šaría). Ze 71 přítomných senátorů pro 58, proti 0. Schváleno.
ST 211 Pro (Napravujeme chyby, k nimž vede uspěchaný legislativní proces) Ze 73 přítomných senátorů pro 64, proti 0. Schváleno.
ST 141 Proti (Další byrokratické omezení přinášející jen náklady) Z 51 přítomných senátorů pro 50, proti 1. Schváleno.
ST 145 Zdržela jsem se (Kvůli přidání ptáků do přílohy musí zasedat Senát? Pěkná ptákovina) Z 65 přítomných senátorů pro 61, proti 1. Schváleno.
ST 213 Pro (Beru na vědomí zprávu o činnosti komisí Senátu) Ze 73 přítomných senátorů pro 62, proti 0. Schváleno.
ST 208 Pro (Sociální opatření chránící společnost před sociální nespokojeností) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 0. Schváleno.
ST N 88/14 Pro (podporuji odmítavou vládní pozici i kritické doprovodné usnesení) Ze 74 přítomných senátorů pro 68, proti 1. Schváleno.
ST 196 Pro Chráním právo na tajnou volbu v personálních věcech. Schválen 51 hlasy ze 73 přítomných.
ST 122 Proti (Dlouhodobě vystupuji proti ideologickému dokumentu a manipulaci ze strany aktivistů) Ze 71 přítomných senátorů pro 34, proti 28. Neschváleno.

20. schůze senátu - pokračování
20. 12. 2023

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala: 20. schůze senátu - pokračování 20. 12. 2023 Jednání probíhalo od 9:00 do 17:25 hodin.
ST 201 Proti (administrativní opatření, které nemá být řešeno zákonem). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů 66 pro, proti 3).
ST 192 Pro (z bezpečnostních a ekologických důvodů je zásadní, aby se rozhodovací procesy netříštily). Vráceno s pozměnovacími návrhy (ze 76 přítomných senátorů 47 pro, proti 9).
ST 203 Proti (o zranitelné občany se má starat stát a nemá odpovědnost přenášet na občany). Schváleno (ze 74 přítomných senátorů 62 pro, proti 1).
ST 144 Pro (administrativní drobnosti a formality). Schváleno (z 69 přítomných senátorů 56 pro, proti 0).
ST 95/14 Pro (podporuji kritickou vládní pozici i doprovodné usnesení). Schváleno (z 73 přítomných senátorů 64 pro, proti 0).
ST 202 Proti (zásah do veřejných financí). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů 64 pro, proti 2).
ST 206 Pro (beru na vědomí informaci, v informaci o hlasování je však uvedeno, že jsem se zdržela). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 65 pro, proti 0).
ST 156 Pro (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
ST 157 Pro (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
ST 82/14 Pro (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
ST 191 Proti (standardní mezinárodní smlouva). Schváleno (ze 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
ST 184 Pro (hotovost si zasluhuje ochranu). Schváleno (z 64 přítomných senátorů 47 pro, proti 3.

20 . schůze senátu
14. 12. 2023

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala: 20. schůze Senátu 14. 12. 2023 - Schůze trvala od 9:00 do 16:30 a bude pokračovat 20. 12. 2023
ST 189 Proti (nepřípustné míchání soukromých a veřejných statků, trend by měl být přesně opačný). Neschváleno (ze 72 přítomných senátorů 34 pro, proti 9).
ST 193 Proti (šachy mezi byrokratickými institucemi bez doloženého efektu). Schváleno (ze 72 přítomných senátorů 60 pro, proti 1).
ST 198 Proti (zákoník práce nemá řešit nedostatek zdravotníků či jejich finanční požadavky). Schváleno (z 57 přítomných senátorů 51 pro, proti 2).
ST 190 Proti (administrativní opatření, které nemá být řešeno na úrovni zákona). Schváleno (z 60 přítomných senátorů 55 pro, proti 1).
ST 187 Proti (administrativní drobnost, kterou má řešit vyhláška, navíc v oblasti, na kterou nemají být vydávány peníze daňových poplatníků). Schváleno (z 60 přítomných senátorů 55 pro, proti 1).
ST 188 Proti (škodná se má střílet, ne aby platil její škody daňový poplatník). Schváleno (z 58 přítomných senátorů 43 pro, proti 2).
ST 162 Zdržela jsem se (obávám se o zdraví občanů). Schváleno (z 54 přítomných senátorů 48 pro, proti 0).
ST 197 Zdržela jsem se (nejsem členkou žádného klubu). Schváleno (z 53 přítomných 48 pro, proti 0). - pravidla pro hospodaření klubů

19. schůze senátu - druhý jednací den
30. 11. 2023

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala: 19. Schůze Senátu pokračovala 30. 11. 2023 od 9 do 13 hod a pak od 17,30 do 18,20 hodin.
ST č. 173 Proti (zvýšené náklady zvednou ceny pro koncové uživatele) Schváleno (z 49 přítomných 48 pro, proti 1).
ST č. 174 Proti (zásah do svobody podnikání, rozložení rizika sníží zisk všem) Schváleno (z 51 přítomných 50 pro, proti 1).
ST č. N 87/14 Pro (novou eulegislativu nepotřebujeme, podporuji kritický postoj vlády) Schváleno (z 59 přítomných 52 pro, proti 0)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes 29.11.2023) v Senátě hlasovala:
29. 11. 2023

19. schůze Senátu trvala od 10:00 do 20:40 a bude pokračovat 30. 11. 2023 od 10:00 19. Schůze Senátu pokračovala 30. 11. 2023 od 9 do 13 hod a pak od 17,30 do 18,20 hodin.
ST č.168 Proti (stát si vybírá, koho podpoří z daní všech) Schváleno (z 78 přítomných 62 pro, proti 4).
ST č. 183 Proti (nové povinnosti pro firmy a zaměstnavatele, ostudný legislativní proces) Schváleno (z 76 přítomných 62 pro, proti 4).
ST č. 165 Pro (efektivnější fungování integrovaného systému) Schváleno (z 75 přítomných 70 pro, proti 0).
ST č. 167 Pro (operativní drobnost, kterou by měla řešit vyhláška) Schváleno (z 76 přítomných 70 pro, proti 0).
ST č. N 83/14 Pro (odporuji kritickou vládní pozici i doprovodné odmítavé usnesení) Schváleno (z 68 přítomných 53 pro, proti 0).
ST č. 182 Zdržela jsem se (kdo bude mít na starosti vedení byrokratické agendy, není podstatné) Schváleno (z 75 přítomných 61 pro, proti 0).
ST č. 179 Proti (nemohu podpořit přílepky a legislativní příšernosti), ale podpořila jsem kritické doprovodné usnesení. Schváleno (ze 74 přítomných 41 pro, proti 10).
ST č. 172 Proti (jsem proti zvýhodňování, které porušuje rovnost, omezuje trh a vede k chybné alokaci zdrojů) Schváleno (z 71 přítomných 59 pro, proti 3).
ST č. 177 Proti (chce-li stát něco poskytovat hendikepovaným, nechť jim to koupí, ale nemá povinnosti přenášet na jiné) Schváleno (z 70 přítomných 50 pro, proti 5).
ST č. 139 Pro (technické překlopení už fungujících zakázaných škodlivin) Schváleno (z 65 přítomných 58 pro, proti 0).
ST č. N 77/14 Pro (podporuji kritickou vládní pozici i doprovodné usnesení) Schváleno (z 69 přítomných 60 pro, proti 0).
ST č. N 84/14 Pro (podporuji kritickou vládní pozici i doprovodné usnesení) Schváleno (z 68 přítomných 56 pro, proti 0).
ST č. N 76/14 Pro (jsem proti omezování genetického šlechtění, podporuji vládní pozici i usnesení) Schváleno (z 72 přítomných 62 pro, proti ).
ST č. 180 Pro (sjednocení způsobu odměňování zastupitelů) Schváleno (z 68 přítomných 67 pro, proti 0).
ST č. 181 - Navrhla jsem vypustit právo oddávat pro senátory. Senát nepřijal žádné usnesení.
ST č. 107 - Navrhla jsem přijetí usnesení, které Senát nepodpořil (ochrana života je příliš složitá pro jednoduché závěry) Petice odmítnuta jako nedůvodná (z 65 přítomných 49 pro, proti 4).
ST č. 170 Pro (podporuji rušení úřadů) Schváleno (z 59 přítomných 53 pro, proti 0).
ST č. 171 Proti (náklady budou přeneseny na soukromé subjekty) Schváleno (z 48 přítomných 26 pro, proti 2).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
8. 11. 2023

18. schůze Senátu trvala od 10 do 20.40 hodin. Body č. 4 a 5 byly přeloženy na příští schůzi.
Senátní tisk č. 159 Zdržela jsem se ve věcech nasazování českých vojáků mimo naše území jsem velmi zdrženlivá - Schváleno doprovodné usnesení (z 74 přítomných 71 pro, proti 1).
Senátní tisk č. 161 Proti Konsolidační balíček - stát nešetří na svém provozu, ale sahá lidem hlouběji do kapsy. - Schváleno (z 73 přítomných 60 pro, proti 1).
Farmaceutický balíček Pro podporuji zdrženlivou pozici vlády i kritické doprovodné usnesení - Schváleno (z 71 přítomných 59 pro, proti 0).
Senátní tisk č. 162 Pro snaha o vylepšení akutního nedostatku zubarřů - Propuštěno do 2. čtení (z 71 přítomných 66 pro, proti 0).
Senátní tisk č. 158 Proti chybí dostatečně dlouhá legisvakance nebo zkušební provoz - Schváleno (z 66 přítomných 61 pro, proti 1).
Senátní tisk č. K 92/14 Zdržela jsem se doprovodné usnesení zasahuje vnitřních záležitostí cizí země - Schváleno (z 58 přítomných 50 pro, proti 0).
Senátní tisk č. 164 Pro bereme na vědomí informaci - Schváleno (z 58 přítomných 56 pro, proti 0 ).

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
18. 10. 2023

17. schůze Senátu 18. 10. 2023 - 10:00-21:00
Informace vlády o zasedání 6.10.2023 Pro (bereme na vědomí informaci). Ze 72 přítomných senátorů 58 pro, proti 0.
Senátní tisk 160 Pro (bereme na vědomí informaci). Z 73 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
Usnesení k Izraeli Pro (Odsuzuji vraždění a únosy i nekontrolovanou finanční podporu Hamásu) Ze 72 přítomných senátorů 71 pro, proti 0.
Senátní tisk 155 Pro (se skřípěním zubů jsem zvedla ruku pro rizikovou novelu, nepochopitelně schválenou Sněmovnou již v prvním čtení). Ze 71 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
Senátní tisk 148 Proti (náhradní výživné snímá odpovědnost z matek i z otců). Z 71 přítomných senátorů 56 pro, proti 4.
Senátní tisk 149 Zdržela jsem se (můj výraz odporu vůči nepřijatelnému legislativnímu příštipkaření). Z 66 přítomných senátorů 56 pro, proti 0.
Senátní tisk J 61/14 Pro (podporuji rezervovaný postoj vlády a kritické doprovodné usnesení). Z 68 přítomných senátorů 40 pro, proti 1.
Senátní tisk 154 Pro (se skřípěním zubů jsem zvedla ruku pro nesystémovou administrativní drobnost a nápravu předchozího omylu, o němž autor zákona dávno věděl). Ze 70 přítomných senátorů 57 pro, proti 0.
Senátní tisk 291/13 Proti (Nadbytečná a legislativně chybná právní úprava). Z 69 přítomných senátorů 31 pro, proti 11.
Senátní tisk 152 Proti (zákon přispěje k růstu nákladů a promítne se do cen). Z 69 přítomných senátorů 56 pro, proti 1.
Senátní tisk 121 Pro (standardní mezinárodní smlouva podporující vyvážené vztahy mezi zeměmi). Ze 70 přítomných senátorů 63 pro, proti 0.
Senátní tisky N 67-70/14 Pro (podporuji zdrženlivou pozici vlády a kritické doprovodné usnesení). Z 69 přítomných senátorů 57 pro, proti 0.
Senátní tisky N 63-66/14 Pro (podporuji rezervovanou pozici vlády a kritické doprovodné usneseni). Z 66 přítomných senátorů 50 pro, proti 0.
Senátní tisk N 75/14 Pro (podporuji rezervované stanovisko vlády a kritické doprovodné usnesení). Z 64 přítomných senátorů 46 pro, proti 0.
Senátní tisk 153 Pro (se skřípěním zubů jsem zvedla ruku pro nesystémovou administrativní drobnost). Z 63 přítomných senátorů 43 pro, proti 0.
Senátní tisk N 79/14 Pro (podporuji rezervovaný postoj vlády a kritické doprovodné usnesení). Z 67 přítomných senátorů 57 pro, proti 0.
Senátní tisk 123 Pro (vyvážená mezinárodní smlouva). Z 67 přítomných senátorů 56 pro, proti 0.
Senátní tisk 151 Zdržela jsem se (můj výraz odporu vůči nepřijatelnému legislativnímu příštipkaření). Z 67 přítomných senátorů 58 pro, proti 0.
Usnesení k násilné rusifikaci Proti (chybí nám důkazy, informace a zdroje pro souhlas s usnesením). Z 63 přítomných senátorů 59 pro, proti 1.
Usnesení k arménské menšině Proti (chybí nám důkazy, informace a zdroje pro souhlas s usnesením). Z 60 přítomných senátorů 57 pro, proti 1.

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
23. 8. 2023

16. schůze Senátu 23. 8. 2023 - 10:00-15:05
ST 131 Proti Legislativní zmetek a příšerný překlad. - Schváleno (ze 70 přítomných 65 pro, proti 2)
ST 134 Pro Zrušení monopolu VZP. - Schváleno (ze 73 přítomných 71 pro, proti 0)
Usnesení k Radě ČT/ČRo Pro Formální výzva vychází z textu zákona. - Schváleno (ze 77 přítomných 67 pro, proti 0)
ST 132 Pro Nástroj pro oddálení úpadku, uvidíme, zda splní očekávání. - Schváleno (ze 70 přítomných 64 pro, proti 0)
ST 133 - Nehlasovala jsem kvůli účasti na tiskovém brífinku k Istanbulské úmluvě, ale hlasovala bych PRO (doprovodný zákon k předchozímu tisku). - Schváleno (z 71 přítomných 58 pro, proti 0).
ST 117 - Nehlasovala jsem kvůli účasti na tiskovém brífinku k Istanbulské úmluvě, ale hlasovala bych PRO (standardní smlouva). - Schváleno (z 72 přítomných 53 pro, proti 0)
ST 138 - Nehlasovala jsem kvůli účasti na tiskovém brífinku k Istanbulské úmluvě, ale hlasovala bych PRO (drobné formální změny). - Schváleno (z 57 přítomných 57 pro, proti 0)
ST 137 Proti Nejde o reformu, ale o drobnou změnu parametrů, stát má šetřit u sebe. - Schváleno (z 62 přítomných 51 pro, proti 6)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
2. 8. 2023

15. schůze Senátu - 10:00 - 18:45
ST 128 Proti Technikálie a nové povinnosti, které má upravovat vyhláška, nikoliv zákon. - Neschváleno (z 66 přítomných 32 pro, proti 17)
ST 126 Proti Úprava pravidel úřadu, který neměl nikdy vzniknout, plus jednorázový přílepek proti Babišovi. - Schváleno (z 65 přítomných 50 pro, proti 8)
ST 130 Pro Stát nemá podnikat, má se starat o bezpečí, o obranu a o justici, ne o bankovní a jiné spekulace. - Schváleno (z 64 přítomných 55 pro, proti 1)
ST 127 Pro Retroaktivní sociální opatření. - Schváleno (z 66 přítomných 59 pro, proti 3)
ST 136 Proti Nesouhlasím s oceněním pro odbojovou skupinu Mašínů, p. Mašínovou a p. Halíka. - Schváleno (z 60 přítomných 58 pro)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
27. 7. 2023

Pokračování 14. schůze senátu - 10:00 - 16:10
ST 129 Proti Vláďa slibovala, že nebude zvyšovat daně, spotřební daň je nemravná a nespravedlivá. - Schváleno (z 64 přítomných 54 pro, proti 4)
ST 96 Proti Slohové cvičení na téma, jak vlídně popsat, že stát se stále více zadlužuje. - Schváleno (z 66 přítomných 60 pro, proti 1)
ST K 48/14, N 49/14, N 50/14 Pro Ráda bych viděla ostřejší pozici české vlády, ale pak by můj hlas mohl chybět při schválení té slabší. - Schváleno (z 67 přítomných 64 pro, proti 0)
ST 124 Zdržela jsem se Podpořila jsem 2 pozměňovací návrhy, při schvalování celé novely jsem se zdržela. - Schváleno (z 64 přítomných 54 pro, proti 4)
ST 104 Pro Standardní zpráva, kterou bereme na vědomí. - Schváleno (z 64 přítomných 44 pro, proti 7)
ST 106 Pro Standardní zpráva, kterou bereme na vědomí. - Schváleno (z 46 přítomných 43 pro, proti 0)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala:
13. 7. 2023

13. 7. 2023 - 14. schůze Senátu - 10:00 - 19:50
Senátní tisk č. 108 Proti České úřady ztrácejí pravomoci na našem území. Bez našeho vědomí, bez našeho souhlasu a zdarma zde cizí moc může jednat dle své libovůle. Naši bezpečnost má chránit NATO, a ne asymetrická smlouva, jejíž text nám byl předložen n
Senátní tisk č. 92 Pro Standardní mezinárodní smlouva s vyváženými právy a povinnostmi na obou stranách. - Schváleno (z 69 přítomných 55 pro, proti 0)
Senátní tisk č. 115 Proti Špatná novela nerespektující doporučení odborné veřejnosti, která znejistí vydražitele. - Schváleno (z 66 přítomných 49 pro, proti 1)
Senátní tisk č. 116 Proti Nesouhlasím se zvýšení byrokracie a administrativních překážek. - Schváleno (z 67 přítomných 55 pro, proti 1).
Senátní tisk č. 82 Proti Nesouhlasím s uzavíráním se německé menšiny do sebe a s její izolací od české společnosti. - Schváleno (z 66 přítomných 55 pro, proti 1)
Senátní tisk č. K 60/14 Pro Beru na vědomí strategické partnerství. - Schváleno (z 66 přítomných 60 pro, proti 0)
Senátní tisk č. 114 Pro Rušíme nepotřebné a nepoužívané předpisy, byť bych radši rušila škodlivé a byrokratické. - Schváleno (z 66 přítomných 57 pro, proti 0)
Senátní tisk č. 125 Pro Beru na vědomí informaci o konání akce. - Schváleno (ze 68 přítomných 55 pro, proti 0)
Senátní tisk č. N 38/14 Pro Podporuji ostře nesouhlasnou pozici vlády. - Schváleno (ze 69 přítomných 48 pro, proti 0)
Senátní tisk č. 112 Proti Nová eurobyrokracie a spousta technických drobností, které patří do podzákonné normy. - Vráceno Snemovně s pozměňovacím návrhem.
Senátní tisk č. 81 Proti Nesouhlasím se zpřísněním podmínek a se zvýšením byrokracie. - Schváleno (z 64 přítomných senátorů 54 pro, proti 1)
Senátní tisk č. N 56/14, K 57/14 Pro Podporuji kritickou pozici české vlády. - Schváleno (z 63 přítomných senátorů 54 pro, proti 4)
Senátní tisk č.13 Pro Drobné odlehčení povinností místních samospráv. - Schváleno (z 54 přítomných 28 pro, proti 2)
Senátní tisk č. N 51/14, N 52/14, J 53/14 Pro Podporuji skeptickou pozici české vlády, byť bych radši viděla ostřeji formulovaný kritický postoj. - Schváleno (z 52 přítomných 48 pro, proti 0)
Senátní tisk č. 101 Pro Se znepokojením beru zprávu na vědomí. - Schváleno (ze 45 přítomných 45 pro, proti 0)

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
21. 6. 2023

21. 6. 2023 - 13. schůze Senátu - 10,00 - 18,45 hod.
ST 103 Proti Utužení regulace, která by nebyla nutná, kdyby stát do trhu vůbec nezasahoval. - Schváleno
Informace o programu jednání Evropské rady Pro Bereme na vědomí informaci o budoucí akci. - Schváleno
ST 98 Proti Jde o další krok plíživé bruselské unifikaci a centralizaci, které vymýšlejí nevolení byrokraté. - Schváleno
ST 102 Proti Nová byrokracie, která nepřinese nic užitečného a jen zatíží daňové poplatníky a veřejné finance. - Schváleno
ST 105 Proti Jde o snahu zabetonovat už tak silný vliv současné vládní garnitury v ČT. - Schváleno
ST 171/13 Proti Neuznám existenci republiky Kosovo, dokud nebude uznáno právo na sebeurčení Krymu a Donbasu. - Schváleno
ST 68 Pro Standardní mezinárodní smlouva se zemí, s níž jsme dosud neměli upraveny daňové vztahy. - Schváleno
ST 80 Pro Standardní zpráva za loňský rok, kterou bereme na vědomí, ale nejlepším ochráncem trhu by byla konkurence. - Schváleno
ST 97 Pro Standardní zpráva za loňský rok, kterou bereme na vědomí. - Schváleno
ST 55 Zdržela jsem se Nelíbí se mi doprovodné usnesení požadující nalít do České pošty další peníze namísto zásadní reorganizace. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
1. 6. 2023

1. 6. 2023 - 12. schůze Senátu - 2. jednací den 9:00 - 15:00
ST 91 Proti Nesouhlasím s indexováním mandatorních nákladů. - Schváleno
ST 84 Proti Typická organizační a operativní záležitost, která nemá být řešena zákonem. - Schváleno
ST 89 Proti Práskání a udávání nechci podporovat, stane se nástrojem msty a šikany. - Schváleno
ST 90 Proti Obrácení důkazního břemene je procesní zločin, nechci podporovat udávání. - Schváleno
ST 70 Pro Beru na vědomí výroční zprávu. - Schváleno
ST 83 Pro Zrušení zbytečného zákona. - Schváleno
ST 69 - Beru na vědomí výroční zprávu VOP. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
31. 5. 2023

31. 5. 2023 - 12. schůze Senátu - 10:00 - 20:40
ST 69 Pro Beru na vědomí zprávu o činnosti úřadu. - Schváleno
ST 85 Proti Nesouhlasím s novou státem placenou pozicí státního tajemníka. - Schváleno
ST 86 Zdržela jsem se Nesouhlasím s fixací mandatorních výdajů. Vláda má stále poměřovat své priority. S fixací všech nákladů můžeme rovnou zrušit volby. - Schváleno
Usnesení ve věci českého lékaře Zdržela jsem se Takovou věcí se nemá Senát zabývat. - Přikázáno zahraničnímu výbotru
Usnesení k přípravě summitu NATO ve Vilniusu Proti Nebezpečné politikum zhoršující mezinárodní vztahy, navíc jsme podklad obdrželi teprve včera v noci. - Schváleno
ST 87 Zdržela jsem se Jde jen o změnu pojmosloví, nechci s tím mít nic společného. - Schváleno
ST 88 Proti Spletení několika materií v jednom zákoně, sociální nouze má být řešena jinak. - Schváleno
ST 94 Proti Čistě technické a organizační opatření; takové věci nemají být řešeny zákonem. - Schváleno
ST N 29/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 31/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 35/14 a N 36/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST 41 Proti Zpráva je neúplná a manipulativní, zasloužila by přepracovat. - Schváleno
ST 99 Pro Stát nemá vydělávat na svých občanech. Odpuštění příslušenství pojistného při jeho úhradě by mělo být standardem. - Schváleno
ST 56 Proti Bujení regulace a administrativy kvůli pojmům, jimž nikdo nerozumí, nechci podporovat. - Schváleno
ST N 15/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST 93 Proti Nesouhlasím s vyvádění státních struktur mimo standardní kontrolu státu. - Schváleno
ST 100 Pro Stát nemá vydělávat na svých občanech. Odpuštění příslušenství daně po jejím zaplacení by mělo být standardem. - Schváleno
ST N 32/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 33/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno
ST N 34/14 Pro Podporuji skeptickou pozici vlády. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v senátu hlasovala
31. 5. 2023

31. 5. 2023 - 12. schůze Senátu - 10. 00 - 20:40 Zbylé body 22.-28. budou projednány ve čtvrtek 1. 6. 2023
ST K 37/14 Proti Členské státy nepřenesly na EU záležitosti spojené s obranou. - Schváleno

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
10. 5. 2023

10. 5. 2023 - 11. schůze Senátu, 10:00 - 20:20
Senátní tisk (ST) Proti Nesouhlasím s exportem našich standardů a s vnucováním našich regulací slabším zemím. - Schváleno
ST 49 Pro Standardní mezinárodní smlouva se zemí, s níž jsme dosud neměli pravidelné přímé letecké spojení. - Schváleno
ST 50 Pro Standardní mezinárodní smlouva se zemí, s níž jsme dosud neměli pravidelné přímé letecké spojení. - Schváleno
ST 76 Pro U peněz daňových poplatníků je třeba držet rozhodování co nejdál od různých zájmových skupin. - Schváleno
ST 77 Proti Čistě exekutivní záležitost, zákon na řešení problematiky nepotřebujeme. - Schváleno
ST 57 Proti Rovné podmínky ve sportu jsou iluze; nesouhlasím s pojetím dopingu s retroaktivním odnímáním vítězství. - Schváleno
ST 74 Proti Návrh je legislativní zmetek, zhoršuje hospodářskou soutěž a zvyšuje byrokratickou zátěž. Návrh neprošel. Při hlasování o pozměňovacích návrzích jsem podpořila jen zvýšení limitů. - Schváleno s pozměňovacími návrhy.
ST 73 Proti Nesrozumitelný a nerealizovatelný zákon. - Schváleno
ST 71 + 72 Zdržela jsem se Chybí definice veřejného zájmu na ochraně přírody, zákon řeší jen technikálie. - Schváleno
ST 78 Proti Další nekvalitní regulace, která prodraží náklady a zvedne ceny. - Schváleno s pozměňovacími návrhy
Usnesení k Tchaj-Wanu Zdržela jsem se Musíme si vybrat, koho uznáváme za reprezentanta Číny, zda vládu v Taipei, nebo vládu v Pekingu. - Schváleno
ST 41, 56 a N 15/14 - Budou projednány příště

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
19. 4. 2023

19. 4. 2023 - 10. schůze Senátu, 10:00 - 17:00
ST 270 Pro I když změna neřeší nepřehlednost komunálních voleb, alespoň odstraňuje drobnou nejasnost. - Neschváleno
ST 64 Proti Zbytečný zákon; výkladové nejasnosti již vyřešila praxe. - Schváleno
ST 65 Proti Normy na jedno použití zaplevelují právní řád. - Schváleno
ST 43 Proti Pokrytecké a nesplnitelné podmínky, které druhá strana akceptuje, jen aby zabránila horším obchodním podmínkám. - Schváleno
ST 44 Proti Příklad nesmyslné práce Bruselu plný nesrozumitelných formulací. - Schváleno
Usnesení k ÚSTR Proti Moc zákonodárná se nemá montovat do moci výkonné a řešit spory uvnitř jednotlivých institucí; to musí zřizovatel. - Schváleno
ST 47 Pro Beru na vědomí informaci. - Schváleno
Usnesení k iniciativě "Važme si hrdinů": Pro Podpořila jsem z úcty k mrtvým, byť nejde jen o pietu, ale i o dnešní politickou demonstraci formou opožděného vedení minulých válek. - Schváleno.

Skládám účty – první pololetí 2022/2023
8. 4. 2023

Prvního dubna 2023 to bylo přesně půl roku, co jste mě zvolili senátorkou. Od mého zvolení 1. října 2022 mi posíláte desítky dopisů, emailů a zpráv všeho druhu, v nichž mi píšete své názory, doporučení, náměty, ale taky se mě ptáte, spíláte mi a děkujete. S velmi rozličnými podněty mě navštěvujete i v mé senátorské kanceláři. Zde první statistika, s čím vším se na mě obracíte. Všechny podněty beru hodně vážně a čerpám z nich poznatky pro svou práci, abych vás mohla zastupovat co nejlépe: Děkuji vám. Normální Daniela 8. 4. 2023
Říjen až prosinec 2022 - - žádost o odbornou radu a pomoc: 89
Říjen až prosinec 2022 - - občanské a odborné podněty a lobbing: 356
Říjen až prosinec 2022 - - připomínky k mé práci: 32
Říjen až prosinec 2022 - - ocenění a poděkování: 71
Leden 2023 - - žádost o odbornou radu a pomoc: 24
Leden 2023 - - občanské a odborné podněty a lobbing: 56
Leden 2023 - - připomínky k mé práci: 4
Leden 2023 - - ocenění a poděkování: 22
Únor 2023 - - dotazy a žádosti o radu a pomoc: 17
Únor 2023 - - občanské a odborné podněty a lobbing: 110
Únor 2023 - - připomínky k mé práci: 0
Únor 2023 - - ocenění a poděkování: 10
Březen 2023 - - dotazy a žádosti o radu a pomoc: 25
Březen 2023 - - občanské a odborné podněty a lobbing: 92
Březen 2023 - - připomínky k mé práci: 4
Březen 2023 - - ocenění a poděkování: 23

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
30. 3. 2023

30. 3. 2023 - 9. schůze Senátu 10: 00 - 17:20 - Tisky 270 a 47 byly vyřazeny a budou projednány na příštím zasedání pléna Senátu.
ST 63 Proti K vyšetřování "údajných zločinů" bych se ještě přiklonila, ale v Nigeru probíhá latentní občanská válka, do které bychom se neměli plést, a to ani na přání Francie. - Schváleno.
ST 60 Pro Užitečná změna napravující dlouhodobý nedostatek občanského soudního řádu. - Schváleno.
ST 67 Pro Beru na vědomí zprávu o proběhlé aktivitě, byť mám výhrady vůči obsahu a závěrech Evropské rady. - Schváleno (vzato na vědomí).
ST N 18/14 a N 19/14 Pro Skeptická pozice vlády je sice minimální, ale odpovídající reakcí na snahu změnit český systém dělby moci v systém ombudsmanský. - Schváleno.
ST N 17/14 Pro Tak citlivou národní oblast, jakou je rodinné právo, nelze měnit nařízením EU. - Schváleno kritické usnesení.
ST 61 Proti Zbytečná formalistická změna narušující svobodný vztah mezi dvěma smluvními stranami. - Schváleno.
ST 35 Pro Navazovat dvoustranné vztahy dvou suverénních subjektů je základem lidské společnosti. - Schváleno.

Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátu hlasovala
8. 3. 2023

8. schůze Senátu - 10:00 - 21:08
ST 59 Zdržela jsem se Z mnoha důvodů; ten hlavní: lidé by pochopili, že se musí šetřit, ale to by stát musel začít u sebe, a ne u nich. - Schváleno
ST 58 Pro Je neudržitelné, aby prostředky z kapes daňových poplatníků dostávali i ti, kteří sociální pomoc nepotřebují. - Schváleno
Usnesení k účasti ruských a běloruských sportovců na MOV Zdržela jsem se Jiné válčící země nevylučujeme; embarga k pádům režimů nevedou; i za totality naši sportovci zemi reprezentovaly; o účasti mají rozhodovat kluby. - Schváleno
ST 45 Zdržela jsem se Mám problém se zřízením profesní komory pozměňovacím návrhem. - Schváleno
ST N 011/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 012/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 013/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 020/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 42 Pro Vzala jsem zprávu na vědomí a myslím si o tom své - viz mé kritické vystoupení. - Schváleno
ST 1/14 Proti Komise zaujímá tvrdý postoj k neposlušným státům, ale sama se vlastními normami neřídí. - Schváleno

Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátu hlasovala
15. 2. 2023

ST 46 Zdržela jsem se Protože jsme se nedověděli, jak vládní delegace hájila životní zájmy české ekonomiky. - Schváleno
ST 38 Zdržela jsem se Můj způsob vyjádření, kterým se distancuji od povinného automatického přijímání unijních implementací - Schváleno
ST 39 Proti Chci ekonomiku svobodnou, nikoli svázanou regulacemi šikanou. Touto cestou se uimplementujeme až k řízené zaostávající socialistické ekonomice - Zákon neschválen a vrácen Sněmovně
ST N 10/14 Proti Podporuji negativní postoj vlády, nicméně jde o důsledek dříve za naší pasivní účasti přijatých eurodokumentů - Schváleno kriticke usnesení.
ST 40 Zdržela jsem se Obsah a hranice pojmu „teroristický obsah“ není nikde definován a bude zneužíván - Schváleno.
ST 37 Proti Zákon povede ke zvýšení nákladů obchodníků, což zaplatí zákazník. Pod záminkou boje s podnebím už nebojujeme jen s CO2, ale i s dalšími užitečnými plyny - Schváleno.
ST 36 Pro Ačkoliv nesouhlasím s celkovou restrikcí této komodity, jde o drobnou změnu týkající se jediného produktu - Schváleno.
ST N 7/14 Proti Tisíci prvý pokus eurohujerů zase jednou něco normálně fungujícího uregulovat - Schváleno
ST 277 Pro Jediná účelná obrana proti sílícímu tlaku na povinné bezhotovostní platby - Návrh byl zamítnut nejtěsnější většinou jednoho hlasu.
ST 291 Zdržela jsem se Zákony na jedno použití se nemají přijímat. Erár tak získá další páku bojkotovat liniové stavby a státní investice - Schváleno.

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
25. 1. 2023

Tisk 33 Proti Sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisk 34 Proti Trestné jednání definováno šířeji než v našem trestním zákoníku, sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisky N 210/13 a K 211/13 Proti Azbest je zlo, jeho vymýcení je dobro; otázka zní, za jakou cenu a s jakým úspěchem - Schváleno.
Tisk N 4/14 Proti Jde o zpřísnění podmínek pro čestné obchodníky uvnitř EU, zatímco ti nelegální na Brusel kašlou - Schváleno.
Tisk N 213/13 Zdržela jsem se Chuť uregulovat se k úplnému štěstí je zřejmě nevyléčitelná - Schváleno.
Tisk 31 Pro Jde o důkladnější dohled nad institucí, která neměla nikdy vzniknout - Schváleno usnesení, vráceno Sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Tisk 250 Pro Obsáhlá zpráva o činnosti, kterou už jsme měli projednat dávno - Schváleno.
Tisk 27 Tajná volba Souhlas s novým ústavním soudcem doc. Svatoněm.
Tisk 29 Tajná volba Schváleni všichni kandidáti.

Skládám své pravidelné účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátu hlasovala
11. 1. 2023

5. schůze Senátu
Tisk 25 Proti Česko předává pravomoc mezinárodní organizaci a navíc zbrklý způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 26 Zdržela jsem se Není třeba prodlužovat mimořádnou ochranu, protože máme nastaveny standardní mechanismy, na které bylo dost času už dávno najet
Tisk 28 Zdržela jsem se Nemohu zvednout ruku pro podporu směrnice o obnovitelných zdrojích a o energetické náročnosti budov, přinese to další zdražení ve jménu boje s podnebím
Tisk 32 Proti Vůbec nejde o energetickou soběstačnost, ale o sebevražedný boj s klimatem, a zrychlený způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 291 Zdržela jsem se Nemáme přijímat speciální zákony s celoplošnou působností jen kvůli problémům jedné obce
Tisk 991 Proti Zřizování komisí není řešením, proto jsem navrhla usnesení, aby vláda urychleně připravila privatizaci České pošty
Tisk J 209/13 Proti Zbytečná eurobuzerace, není třeba řešit lékařskou prevenci na centrální byrokratické úrovni

4. schůze Senátu
14. 12. 2021

Na dnešním zasedání Senátu jsem hlasovala takto:
Tisk 17 Pro Nepotřebujeme nové drahé úřady)
Tisk 19 Zdržela jsem se Zákon ležel roky ve Sněmovně, může tam ležet dál
Tisk 20 Pro Byla jsem proti EET, protože zavedla presumpci viny, zvyšovala podnikatelské náklady a způsobila zánik mnoha živnostníků
Tisk 21 Zdržela jsem se Nejsem členkou žádného klubu
Tisk 22 Pro Datové schránky mají zůstat dobrovolné
Tisk 23 Zdržela jsem se Indexování fixních plateb výší inflace je proinflační a způsobuje začarovaný kruh
Tisk 24 Zdržela jsem se Gruzie je vysoce problematický a nestabilní stát, jehož přijetí za člena EU nepodporuji
Tisk N 184/13 Proti Kritický přístup vlády k návrhu evropského nařízení není dostatečný; ČR má mít vlastní představu a tu prosazovat
Tisky N 204/13, N 205/13, N 206/13: Proti ČR si má ponechat operativní samostatnost v krizových situacích
Tisk N 207/13 Proti EU překročila svou pravomoc, zasahuje do výlučné sféry členských států a zneužívá právní základ, je v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality
Tisk N 208/13 Proti Povyšujeme se nad země, které chtějí jít v našich civilizačních stopách, čímž jim nepomáháme, ale ubližujeme
Tisk K 203/13 Proti Kysličník uhličitý nijak nesouvisí s životním prostředím, jen s nábožensky fanatickým bojem s podnebím
Usnesení ke genocidě Zdržela jsem se hladomor nesouvisel primárně s Ukrajinou, ale s bojem sovětských komunistů proti „kulakům“, třeba i na Kubáni či v Povolží, nenechme si vnutit dnešní tendenční výklad historie

JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová