Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátě hlasovala
8. 3. 2023

8. schůze Senátu - 10:00 - 21:08
ST 59 Zdržela jsem se Z mnoha důvodů; ten hlavní: lidé by pochopili, že se musí šetřit, ale to by stát musel začít u sebe, a ne u nich. - Schváleno
ST 58 Pro Je neudržitelné, aby prostředky z kapes daňových poplatníků dostávali i ti, kteří sociální pomoc nepotřebují. - Schváleno
Usnesení k účasti ruských a běloruských sportovců na MOV Zdržela jsem se Jiné válčící země nevylučujeme; embarga k pádům režimů nevedou; i za totality naši sportovci zemi reprezentovaly; o účasti mají rozhodovat kluby. - Schváleno
ST 45 Zdržela jsem se Mám problém se zřízením profesní komory pozměňovacím návrhem. - Schváleno
ST N 011/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 012/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 013/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST N 020/14 Pro Nejradši bych byla proti celé směrnici, ale pak by můj hlas chyběl při schvalování měkčí vládní pozice. - Schváleno
ST 42 Pro Vzala jsem zprávu na vědomí a myslím si o tom své - viz mé kritické vystoupení. - Schváleno
ST 1/14 Proti Komise zaujímá tvrdý postoj k neposlušným státům, ale sama se vlastními normami neřídí. - Schváleno

Skládám účty aneb proč a jak jsem dnes v Senátě hlasovala
15. 2. 2023

ST 46 Zdržela jsem se Protože jsme se nedověděli, jak vládní delegace hájila životní zájmy české ekonomiky. - Schváleno
ST 38 Zdržela jsem se Můj způsob vyjádření, kterým se distancuji od povinného automatického přijímání unijních implementací - Schváleno
ST 39 Proti Chci ekonomiku svobodnou, nikoli svázanou regulacemi šikanou. Touto cestou se uimplementujeme až k řízené zaostávající socialistické ekonomice - Zákon neschválen a vrácen Sněmovně
ST N 10/14 Proti Podporuji negativní postoj vlády, nicméně jde o důsledek dříve za naší pasivní účasti přijatých eurodokumentů - Schváleno kriticke usnesení.
ST 40 Zdržela jsem se Obsah a hranice pojmu „teroristický obsah“ není nikde definován a bude zneužíván - Schváleno.
ST 37 Proti Zákon povede ke zvýšení nákladů obchodníků, což zaplatí zákazník. Pod záminkou boje s podnebím už nebojujeme jen s CO2, ale i s dalšími užitečnými plyny - Schváleno.
ST 36 Pro Ačkoliv nesouhlasím s celkovou restrikcí této komodity, jde o drobnou změnu týkající se jediného produktu - Schváleno.
ST N 7/14 Proti Tisíci prvý pokus eurohujerů zase jednou něco normálně fungujícího uregulovat - Schváleno
ST 277 Pro Jediná účelná obrana proti sílícímu tlaku na povinné bezhotovostní platby - Návrh byl zamítnut nejtěsnější většinou jednoho hlasu.
ST 291 Zdržela jsem se Zákony na jedno použití se nemají přijímat. Erár tak získá další páku bojkotovat liniové stavby a státní investice - Schváleno.

Skládám účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala
25. 1. 2023

Tisk 33 Proti Sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisk 34 Proti Trestné jednání definováno šířeji než v našem trestním zákoníku, sílí tlak na oznamování podezřelého chování, posiluje se pohled na občana jako na sprostého podezřelého - Schváleno
Tisky N 210/13 a K 211/13 Proti Azbest je zlo, jeho vymýcení je dobro; otázka zní, za jakou cenu a s jakým úspěchem - Schváleno.
Tisk N 4/14 Proti Jde o zpřísnění podmínek pro čestné obchodníky uvnitř EU, zatímco ti nelegální na Brusel kašlou - Schváleno.
Tisk N 213/13 Zdržela jsem se Chuť uregulovat se k úplnému štěstí je zřejmě nevyléčitelná - Schváleno.
Tisk 31 Pro Jde o důkladnější dohled nad institucí, která neměla nikdy vzniknout - Schváleno usnesení, vráceno Sněmovně s pozměňovacími návrhy.
Tisk 250 Pro Obsáhlá zpráva o činnosti, kterou už jsme měli projednat dávno - Schváleno.
Tisk 27 Tajná volba Souhlas s novým ústavním soudcem doc. Svatoněm.
Tisk 29 Tajná volba Schváleni všichni kandidáti.

Skládám své pravidelné účty aneb jak a proč jsem dnes v Senátě hlasovala
11. 1. 2023

5. schůze Senátu
Tisk 25 Proti Česko předává pravomoc mezinárodní organizaci a navíc zbrklý způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 26 Zdržela jsem se Není třeba prodlužovat mimořádnou ochranu, protože máme nastaveny standardní mechanismy, na které bylo dost času už dávno najet
Tisk 28 Zdržela jsem se Nemohu zvednout ruku pro podporu směrnice o obnovitelných zdrojích a o energetické náročnosti budov, přinese to další zdražení ve jménu boje s podnebím
Tisk 32 Proti Vůbec nejde o energetickou soběstačnost, ale o sebevražedný boj s klimatem, a zrychlený způsob legislativního procesu a přijímání tohoto zákona je pro mě nepřijatelný
Tisk 291 Zdržela jsem se Nemáme přijímat speciální zákony s celoplošnou působností jen kvůli problémům jedné obce
Tisk 991 Proti Zřizování komisí není řešením, proto jsem navrhla usnesení, aby vláda urychleně připravila privatizaci České pošty
Tisk J 209/13 Proti Zbytečná eurobuzerace, není třeba řešit lékařskou prevenci na centrální byrokratické úrovni

4. schůze Senátu
14. 12. 2021

Na dnešním zasedání Senátu jsem hlasovala takto:
Tisk 17 Pro Nepotřebujeme nové drahé úřady)
Tisk 19 Zdržela jsem se Zákon ležel roky ve Sněmovně, může tam ležet dál
Tisk 20 Pro Byla jsem proti EET, protože zavedla presumpci viny, zvyšovala podnikatelské náklady a způsobila zánik mnoha živnostníků
Tisk 21 Zdržela jsem se Nejsem členkou žádného klubu
Tisk 22 Pro Datové schránky mají zůstat dobrovolné
Tisk 23 Zdržela jsem se Indexování fixních plateb výší inflace je proinflační a způsobuje začarovaný kruh
Tisk 24 Zdržela jsem se Gruzie je vysoce problematický a nestabilní stát, jehož přijetí za člena EU nepodporuji
Tisk N 184/13 Proti Kritický přístup vlády k návrhu evropského nařízení není dostatečný; ČR má mít vlastní představu a tu prosazovat
Tisky N 204/13, N 205/13, N 206/13: Proti ČR si má ponechat operativní samostatnost v krizových situacích
Tisk N 207/13 Proti EU překročila svou pravomoc, zasahuje do výlučné sféry členských států a zneužívá právní základ, je v rozporu se zásadami subsidiarity a proporcionality
Tisk N 208/13 Proti Povyšujeme se nad země, které chtějí jít v našich civilizačních stopách, čímž jim nepomáháme, ale ubližujeme
Tisk K 203/13 Proti Kysličník uhličitý nijak nesouvisí s životním prostředím, jen s nábožensky fanatickým bojem s podnebím
Usnesení ke genocidě Zdržela jsem se hladomor nesouvisel primárně s Ukrajinou, ale s bojem sovětských komunistů proti „kulakům“, třeba i na Kubáni či v Povolží, nenechme si vnutit dnešní tendenční výklad historie

JUDr. Daniela Kovářová

 
 
 
 


Chraňme normální světJUDr. Daniela Kovářová